Ceny

12 Eur/hodina

  • Administratíva
  • Nábor
  • Organizácia eventov

15 Eur/hodina

  • Komunikácia s úradmi
  • Fyzické podávanie žiadostí